32 «Dan danst iti’ er zeker op de koord; Of goochelt uit de tas, «En brengt een hoen uit bekers voort, «Met hokus-pokus pas.» Dat 's vast een zoon van Maziton Herneemt een grijze paai. Het heugt me, dat die pas begon. Dat was uitnemend fraai. Ginds heh-je «Jan Riner vermaart Postuunnaakermag de const van allerhande vermakelijke en wonderlijke Postuu- ren met zijn Lichaam maaken». En hier staat Bernardus Keetelaar gereed om op den eersten rang voor twee blank (71/» cent) en op den tweeden voor éen groot of vierduiten (21/» cent) «de Oliphant te laten sien». Dat kiezetrekkers met heerlijk trompet- en liefelijk stem geluid belanghebbenden lokken, is nog te genieten; maar dat kwakzalvers kluchtspelen opvoeren is in het vorstelijk ’s Gravenhage in 1739 voor de eerste maal te zien geweest. Toen stond het theater van den grooten Nicolaes du Taeq gedurende de geheele Meimaand op de Plaats. Als operateur, Na 1738 heeft zijn weduwe Alida «Burgeresse en Inwoon ster alhier» de winstgevende zaak voortgezet. Zijn geest spookt nog in de Marionette-laan in onze Kazernestraat. Naast de Vier Croonen springt de vlugge Christiaen Masiton, mr Koordedanser op het strakke en slappe uit spansel; maar reeds in 1736 is zijn plaats ingenomen door «Noel Masito.» die ook werkt met «den Gogel Tas,» en er de klad inbrengt. Bilderdijk heeft anno 1798 de Masitons vereeuwigd in «De Waarheid en Ezopus:»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 103