Eene kleinigheid over eene groote zaak. op [?riqs V^illem laa9- 10 Juli 1584. Bericht Vaq deq rqoord iq ©eq j4 ^qpjoen op den .Ji r 6en Dec. van het jaar 1583 de Haagsche Magi straat enkele zijner leden af- vaardigde om bij den wijnkooper Jan van Suren- dael «drye aemen Rynsche wyns, de aeme tot 65 te koopenwelke geschonken zouden worden aan Zijne Prinse lijke Excellentie, Willem I, en daarbij ten huize van dien wijnkooper nog 6 2 Sc.(hellingen) verteerde, kon dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 119