H cbpinoza ^vet ■)'jeellvoeSen ^er ,JC'^C geslachtsnamen zal geen ver- AT7| wondering wekken, wanneer wij weten, dat van den kant van Jan de Witt zeer veel overeenstemming is gebleken, met den grooten wijsgeer, en deze getoond heeft niet alleen groote achting- te koesteren voor den beroemden staatsman, maar ook te kunnen medegaan met den republi- keinschen staatsvorm, waarin gene de zaken leidde: «Je suis bon républicain, et n’ai jamais eu en vne que lagloire et l’avantage de l’état. Ruim twee eeuwen zijn voorbijgegaan, sedert het oogen- blik, dat het stoffelijk overschot van het deerlijk verminkte broederpaar en van den uitgeteerden geleerde, in de Nieuwe kerk te ’s-Gravenhage werd bijgezet. Den 20sten Augustus 1672 werden Jan en Cornelis de Witt vermoord, en reeds den 22sten Augustus had de begra fenis plaats. H)e grafplaatseq Vaq de de V^itteq eq iq de J\|ietiWe -Kerk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 124