54 over van v. h. kind begraven 21 Een eigen grafkelder, geteekend No. 77, ontsloot zich voor hunne lijken. Aan een register volgende ontleend: Den 19 November 1665 heeft gecoght den heer raet pesenaris de Wit een kelder In de Nieuwe Kerck No. 77 voor de somma van 400:0:0. Den 20 dito begraven een kint van den Heer Pensenaris de Wit. Den 18 February 1667 is begraven een kint van den Heer Pensionaris de Wit. Den 21 Juni 1668 is begraven een kynt van den heer pensenarus de Wit. 6 Julius 1668 is begraven de huis vrou van den Heer Pensenaris de Wit [Wendela Bicker geb. 1636 leden 1 Juli 1668.] Den 28 Mey is begraven een kint van Menhr Swytte liggende int graft van den Hr. de Wit het recht is 3:0:0. den 22 Augusti 1672 is begraven den Heer Koernelis de Wyt out burgemeeiter der Stat doer dregt. den selfde dito den heer Johanus de Wyt raet pensenaris. Spinoza werd den 25™ Februari 1677 begraven, na op den 21sten overleden te zijn. Hij werd bijgezet in het huur- graf N°. 162, dat dienzelfden dag nog twee maal werd geopend om eene vrouw en een kind te ontvangen. Dit blijkt uit het zelfde register der graven, waarvan in uittreksel het volgende: Vermoedeli.jk in de kraam gestorven Juni 4668. Graven in de Nieuwe Kerkis het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 125