55 Huirgraft 162. den 20 feberwaeris 1677 is begraaven Lisbet van Swiete woenede over op het groene Wehge, huis vrou van] Heer de Krane12:0:0 25 dito is begraeven meryge van Tessel woenede in de Prinsestraet12:0:0 denselfde dito een kynt van Louris Lemans woenede op de Kalvermert3:0:0 den selfde dito is begraeven Benedietus Spinosa woenede over de Hilge geest huisen12:0:0 27 een kynt van dirck Maelemans woenede in de]Kraene- straet3:0:0 den 15 maert is begraeven leharius van Breckel [Berckel] woenede op de Veerkaey12:0:0 18 is begraeven Greebeiel [Gabriel] Provo woenede op de Plaets12:0:0 Er zal op dit oogenblik geen sprake meer zijn van te zeggen daar rusten zij. De graven zijn geruimd, door andere lijken ingenomen en wederom geruimd. Toch willen we trachten aan te wijzen, waar zij gerust hebben. Blijkens een plan der graven in de N. Kerk, blijkbaar uit de 18e eeuw, opgenomen in den historischen entopogra- phischen Atlas van den Haag, was het langwerpig vierkant der kerk van den ingang aan het Spui naar het Orgel in de lengteen van de Heerenbanken tegenover den preekstoel tot aan dien preekstoel in de breedte verdeeld in 14 maal 14 graven. i De nommering werd begonnen links van den ingang met 1, oploopende naar het Orgel, tot 14 toe, begon dan weer aan den ingang met 15, en zoo vervolgens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 126