DOOR Jhr. C. A. VAN SYPESTEYN. De Voormalige ’s-GraVenl]acje 'yTvY'-t is bekend, dat men in vroegere eeuwen, in het aloude ’s-Gravenhage, een aantal kerkjes en kapellen aantrof, welke in den regel door den regeerenden Graaf van Holland met geld en privilegiën gesteund, en door de eene of andere geestelijke vereeniging (confrérie) beheerd en bediend werden. Onder deze had de zeer geachte confrérie van «het Heijlige «Sacrement», hare eigene kapel in het Noordeinde op het terrein waar thans het huis staat van den heer W. H. J. Furnée (thans N°. 10). Aan de Noordzijde van die kapel vond men een gang, bekend als de Gasthuispoort welke naar de Oude Molstraat leidde. Die gang bestaat nog, doch de toegang aan de zijde van de laatstgenoemde straat is nu afgesloten. Achter het huis van den heer Furnée ■vindt men nog een Engelsche ^Kerk te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 129