62 De lijst der predikanten is, zoo het schijnt niet compleet en vermeldt o. a. in 1676 Philip Macdonald de Bowie tot 1735, 1688 David Blair, 1716 Robert Mellin, 1746 Archibald Maclaine (vertrokken naar Bath 1796), 1803 William Carp, 1821 William Mackie van Aberdeen (assistent-pastor). De heer Carp, die 27 Juni 1821 te ’s-Gravenhage over leed, was de laatste predikant der Engelsche gemeente, want bij Kon. besluit van 8 Januari 1822, N°. 97, werd die gemeente gesupprimeerd. Bij dat besluit werd bepaald, dat al de eigendommen der Engelsche gemeente, gelden, bijbels, boeken, zilver, linnen- en servetgoed zouden worden gesteld ter bewaring in handen van den Kerkeraad der Ned. Hervormde gemeente, welke daarbij werd gemachtigd om het gebruik van een en ander af te staan aan den Kapelaan van de Britsche Ambassade. Op 9 Augustus 1822 had de afstand van een en ander aan den genoemden Kerkeraad plaats. Blijkens den daarvan bestaanden inventaris bedroeg het geld: f 8000 aan werke lijke, en f 4000 aan uitgestelde schuld, welk bedrag ten name der diaconie van de Hervormde gemeente op het Grootboek is geplaatst. Ook het zilver, bestaande uit 2 groote kannen, 1 groote en 2 kleinere schotels en 2 bekers, is gegeven aan de ge noemde diaconie en wordt aldaar bewaard. De bijbels, psalm- en hymneboeken en eenige papieren worden in de Groote of St. Jacobskerk in de consistorie bewaard.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 133