J*jofvijVer te ’s-@raVeql]age V^atersport e schilderachtige Hofvijver, die de bewondering wekt van stadgenoot en vreemdeling, en wiens effen waterspiegel slechts nu en dan ge rimpeld wordt door de blanke zwaan en de kwakende eend, was een drie honderd jaar geleden dikwerf het tooneel van een vredi- gen strijdvan een zich meten in behendigheid kracht en geoefendheid door verschillende partijen. Men wachtte niet tot den winter om, wanneer de Noord oosten wind een ijsvloer over het water had geslagen, in op den in de 16e eeuw; llliimmüfl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 135