65 zwierigen gang, als gevleugeld over de baan te glijden, en te wedijveren wie de mooiste schaats reed, of het vlugst in den kortst mogelijken tijd kon rondvliegen. De zomer gaf den Vijver, begrensd aan de Zuidzijde door het Hof, aan de Oostzijde door den St. Sebastiaansdoelen en aan de Noordzijde door de huizen der edelen, een aandeel in de Sport, dat verdiend gekend en bewaard te worden. Eene schilderij van vrij groote afmeting, dagteekenende uit het 2e kwart der 16e eeuw, dat bewaard wordt in het Gemeente-Museumgeeft eene getrouwe afbeelding van dit waterspel, waarnaar tal van edelen en suppoosten, aan de Doelen zijde staan te kijken. Een onderzoek naar dit spel gaf geen licht, tot voor weinige dagen een correspondent van de «N. Rott. Ct.,» mij dit licht ontstak, dat ik ook voor de Hagenaars en de niet-Hagenaars wil doen schijnen. Hij schrijft, sprekende over het buitenleven der Parij zenaars te Asnières, vooral ook bekend door zijn Canots et Canotières uit het «Petit Journal» pour rure, als volgt: Verreweg het aardigste daarvan is het steekspel, dat dan op de rivier plaats heeft en dat mij verleden Zondag een geheelen achtermiddag heeft bezig gehouden. In den ouden tijd heeft dat ook in Holland plaats gehad. Ik heb dikwijls oude platen gezien, waarop te ’s-Hage ofte Amsterdam diergelijke steekspelen waren voorgesteld. Ik kan mij echter niet herinneren, ooit op den Amstel of op de Maas of elders de zaak zelve te hebben gezien. Het is jammer dat dit spel in onbruik is geraakt, want van de gewone volksspelen is dit voor het groote publiek een van de aardigste Ziehier hoe het met dit spel te Asnières toegaat waar het 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 136