oud Constantijn Huygens te 's Graverihage.) DOOR J. C. VAN DER MUELEN. Een en oosten van het slot der graven van Holland in den Hage was eertijds een groot onbebouwd stuk lands, ongeveer de plaats beslaande, die nu door het Plein, de Koekamp en de daar tusschen liggende straten ingenomen wordt, en dat reeds in de rekening van den rentmeester van Noord-Holland in 1316 onder den naam van «de Kooltuin» voorkomt en in de latere tijden den naam van den graaflijk heids tuin en van den stadhouders tuin droeg. Toen nu evenwel door de voortdurende uitbreiding van ’s Gravenhage de behoefte voor bouwterrein grooter werden tengevolge van het niet meer bewonen van het oude slot (Het Huis van ^pollandsch fuis uit de 1e helft der X^lle eeuW.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 138