74 merken. In het voorhof van het huis, tusschen voor springende vleugels of galerijen is een groot dubbel bordes van waar men, het huis binnentredende door de hoofddeur, voorzien van een houten tochtafsluiting (tambour), in een ruim voorhuis komt met vierkante witte en blauwe marmere platen bevloerd, ongeveer een oppervlakte hebbende van 58 vierkante ellen, viersierd met twee groote standbeelden van gebronsd gips, ieder op een voetstuk van hardsteen, van zeer fraai italiaansch werk, voorstellende de landbouw, ge plaatst tegenover den ingang en ter zijde van den later te noemen trap. Aan de rechterzijde van het voorhuis heeft men le een fraaie gelambriseerde voorkamer behangen met een zeer mooi behangsel uit de beroemde fabriek der Gobelins uit Brussel; het stelt voor, in figuren van bijna levensgrootte le een markt 2e een oogstfeest, 3e een vischvangst, enz. Deze kamer is voorzien van een Engelsche schoorsteen met een mantel van «marbre brocatelle», versierd met een vaste spiegel, waarboven een groot schilderstuk, voorstellende het borstbeeld van Koning Willem III, geplaatst in een nis en omringd van bloemen. Dit stuk is goed afgewerkt en geschilderd door de beroemden P. Zeegers, die in dit soort uitmuntte; de stukken boven de deuren zijn ook zeer goed geschilderd. Door een dubbele deur komt men in een gelambriseerd cabinet met marmer papier behangen en uitziende op den tuin. In dit vertrek is een schoorsteen van bijzondere samenstelling in de vorm van oen pyramidewaarvan het zwart marmeren voetstuk de vuurhaard bevat. Een dubbele glazen deur geeft toegang tot een galerij uitziende op het plein zij is ook gelambriseerd en met een nieuw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 145