75 papieren behangsel voorzien; de schoorsteen in de gedaante van een zoogenaamd n oeil-de-boeufis versierd met een spiegel waarboven een schilderstuk voorstellende het borstbeeld van den wijsgeer Euclides. Aan de zelfde zijde van het voorhuis komt men 2e in een ruime achterkamer, uitziende op den tuin, ook met lambrisering voorzien en behangen met zeer fraai geel damast; deze kamer thans ingericht voor boeken kamer is versierd met een Engelsche schoorsteenmet mantel van zoogenaamd koningsrood marmer waarboven een fraai schilderstuk in vergulde lijst, voorstellende de portretten, in natuurlijke grootte, van Zijn Hoogheid prins Prederik Hendrik en zijne gemalin mevrouw de prinses Amalia van Solms, zeer goed geschilderd en van een volkomen gelijkenis, door de beroemde Miereveld. Deze kamer, die men ook uit de genoemde antichambre kan bereiken en uit een gang achter het voorhuis, staat in ver binding met een muziek kabinet, dat volgens den laatsten smaak geheel geplafonneerd en met stuc bekleed is, is versierd met een kolom ook van stuc, dienende voor ver warming, door middel van de schoorsteen, die zich in het laatstgenoemde kabinet bevindt waarmede zij in verbinding is. Ter linkerzijde van het voorhuis komt men in eene ge lambriseerde eetzaal, volgens den laatsten smaak geplafoneerd en met nieuwerwetsch papier behangende Engelsche schoor steen die zich in deze zaal bevindt, is van een blauw achtig marmeren mantel voorzien waarboven een groote spiegel, uit twee stukken en voor de rest met hout bekleed. De stukken boven de deuren zijn geschilderd door, of naar Heimans. Ter regterzijde van deze schoorsteen komt men in een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 146