76 gelambriseerd kabinet, niet papier behangen, waarin zich bevinden twee kasten, een geheim gemak en een verborgen trapdie naar een ander kabinet op de bovenverdieping leidt Aan de andere zijde der schoorsteen, is de ingang van een ander zeer fraai kabinet, eveneens gelambriseerd en met nieuwer- wetsch papier behangen. Dit kabinet is versierd met een Engelsche schoorsteen van zeldzaam en kostbaar marmer, zoogenaamd zeegroen met rooden grond, fraaije spiegel en daarboven een schilderstuk zeer goed geschilderd door ter Westen; boven de deuren zijn nog twee schilderijen van waarde de eene voorstellende Moses door de dochter van Pharao uit het water geredbuitengewoon goed geschilderd door Spreeuwen en de andere het inwendige der Mariakerk te Utrecht, door P. Saanredam. Van dit kabinet komt men in een groote galerijgelambriseerd en met papier behangenzeer geschikt om er een verzameling schilderijen in te plaatsen. Een portaal bij het voorhuis dient tot ingang van de groote zaal, die op de lange Pooten uitziet. Deze zaal, die aardig geplafon neerd isis geheel met hout beschotenmet paneelen voorzien bevattende zinnebeeldige voorstellingen geschilderd op papier en versierd met een Engelsche schoorsteen met een goed bewerkte mantel van koningsrood marmer. Behalve een dubbele deur uitkomende in de genoemde eetzaalstaat zij door een andere in verbinding met een dienst- of dessert-kamer. Ter wederzijde van de beide genoemde standbeelden in het voorhuis, bevindt zich een breede en zeer gemakkelijke trap waarvan de toegangen, versierd met kolommen en snijwerk, met groote deuren kunnen afgesloten worden. Deze twee trappen opgaande komt men op een portaal,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 147