77 waar zich eene deur bevindt, die toegang geeft tot den tuin, tegenover deze deur is een andere breede trap die uitkomt op de groote gang van de le verdieping, al waar men de volgende vertrekken vindtn. 1.vooreerst tegenover de trap een groote kamer met dubbele deurboven liet voorhuisuit ziende op het Pleingelambriseerd en met beschilderd papier behangenversierd met twee fraaije schilderstukken boven de deuren. Ter regterzijde van de gang is een slaapkamer, met bij- behoorend toiletkaniertjedeze kamer ook gelambriseerd en met beschilderd papier behangen heeft een Engelscbe schoor steen geheel met hout bekleed en met een met een als marmer geschilderde mantel. Het kabinet waarin men door een glazen deur komtis met hout beschotenmet twee kasten en een geheim gemak voorzien. Door een klein portaal naast genoemde slaapkamer komt men in de eerste plaats in een kinderkamer, met bed en eenige kasten en vervolgens in een groote en fraaije slaap kamer uitziende op de Lange Pooten, gelambriseerd, en met beschilderd linnen behangen en voorzien van een Engelsche schoorsteen met mooie spiegel en een als marmer geschil derde houten mantel. In een kabinet naast deze kamer is de reeds vroeger genoemde verborgen trap en een geheim gemak. Ter linkerzijde van den gang komt men in een groote voorkamer, gelambriseerd en met nieuwerwetsch papier be hangen, voorzien van een Engelsche schoorsteen met geschil derde houten mantel. Deze schoorsteen is met hout bekleed en behalve met snijwerk versierd met een fraaije spiegel, ■waarboven een prachtig schilderstuk door of naar Gerrard Hoedt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 148