78 Bij deze kamer is een slaapkamertje, insgelijks gelam briseerd en met papier behangen, waarin zich een geheim gemak bevindt; de stukken boven de deur zijn door of naar Mignon geschilderd. Een groote en schoone kamer, uitziende op den tuin, is aan het einde van den gang, en is nu ingericht voor boekenkamer, zij is eveneens gelambriseerd en met nieuwer- wetsch papier behangen. De Engelsche schoorsteen met geschilderde houten mantel is voorzien van een spiegel en een schilderij in Chineeschen trant geschilderd. De lijst en de kornies van de schoorsteen zijn verguld en er is een verbindingsdeur met de vorige kamer. Naast genoemde boekenkamer is een goed studeervertrek uitziende op den tuin; een Engelsche schoorsteen, met een zeldzaam en kostbaar marmerzoogenaamd houtmarmer, versierd met een spiegel en een schilderij in Chineeschen trant waarvan de lijsten en het houtwerk ver guld zijn, versieren dit vertrek, terwijl een lambrisering en een kostbaar behangsel van gegolfde Oost Indische zijde, het tot een aangename verblijfplaats maken. Al de vertrekken, die aan de tuin uitkomen, zijn met dubbele kruisramen voorzien. De tweede verdieping van het huis, die men bereikt met trappen gelegen aan beide zijden van den gang, bevat een groote zolder aan de voorzijde van het huis; aan de achter zijde is een dienstbodenkamer voor twee personen, een met een bedstede, een strijk- en linnenkamer met een schoorsteen en nog vier verschillende vertrekken. Boven de zolder is een vliering. De deur tusschen de beide standbeelden in het voorhuis mantel van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 149