79 doorgaande komt men in een gang, alwaar de deur is van de eerstgenoemde boekenkamer, een kleine kamer met een kast, een fonteintje met koperen kraan en wit marmeren schaal om de handen te wasschen, de dessertkamer naast de groote zaal en een trap van hardsteendie naar de geheel gewelfde onderverdieping voert, die wel de moeite waard is vermeld te worden. Aan het benedeneinde van de trap is een gang, die in de eerste plaats naar de groote keuken voert; aldaar is een schoorsteen, twee ijzeren fornuizen, een aan iedere zijde van de schoorsteenacht verschillende kastenrechtbanken, rekken voor vaatwerk, in een woord alles wat tot een welingerichte keuken behoord. Van deze keuken komt men in een provisiekamer, met vliegenkastde daarop volgende boterkelder is insgelijks voorzien van een kast. De genoemde keuken geeft ook nog toegang tot de kleine keuken waar de welwater- en regenbakpomp beide met koper beslagen en een uitgietsteen zich bevinden, enz., vervolgens een schoorsteen in welker muur een groote ijzeren ketel gemetseld is, o. a. bestemd om het water voor een bad te warmendeze ketel krijgt haar water van de pompdoor middel van een koperen kraan in de muur geplaatst en het kokende water wordt er uit verwijderd met een koperen kraan aan de linkerzijde geplaatst. Ter regterzijde van genoemde benedengang zijn twee kel ders de eene voor 140 en de andere voor 100 tonnen turf. Rechts van de trap komt, men door eene deur in een gang, die uitgang geeft eerst op een kleine achterplaats, vervolgens in een wijnkelder, voorzien van een stelling en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 150