80 kisten voor ongeveer 8 vaten wijn in flesschen, daarna in een bediendenkamer met bedstede, die evenwel nu gebruikt word om brandhout te bergen en eindelijk in een groote mangelkamer niet wit en blauw marmer bevloerd, met een schoorsteen en vijf kasten. Van deze kamer komt men ter regterzijde van de schoor steen in twee provisiekelders voorzien van vijf rijen bakken om vruchten en aardappelen in te bewaren, ter linkerzijde van de schoorsteen komt men in een andere provisiekelder, die weder toegang geeft aan een andere, gelegen onder de galerij aan de straatzijde gelegen, thans als wijnkelder ingericht. Tegenover de genoemde hardsteenen trap is een gang, die naar de buitendeur onder het bordes gelegenvoertwaarvan rechts een groentenkelder en bierkelder met stellingen en flessenrekken voorzien en links een andere kelder is dienende tot het bewaren van het brandhout, tevens voorzien van een flesschenrek. Achter de gang van het voorhuis is een portaal met een trap, die naar een ander portaal voert, waarin de tuindeur is en tevens een geheim gemak. Van dit laatste portaal komt men in de tuin langs een bordes met kleine steentjes en een achterhof waarop ter lin kerzijde een welwaterpompmet koperen ornamenten en ter linkerzijde een groote regenton met houten kraan zich bevindt. Verder is hier nog een gewelfde ruimte, waarin een bui tengewoon groote regenbak en daar naast een groote gewelfde kelder, dienende om planten en bloemen des winters in te bewaren. De zeer fraaije tuin ter grootte van ongeveer 421/, roeden,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 151