81 Nederl. maat is volgens Engelsclien smaak aangelegen en beplant met een groot aantal beste fruitboomen en ander hoog opgaand geboomte; zij heeft bovendien het zeldzaam voordeel van gelegen te zijn aan een stroomend water (de zoogenaamde Beek van ’s Gravenhage). Aan het einde van den tuin is een schoone koepel, een koetshuis voor drie a vier rijtuigen en eene stalling voor vijf paarden, met een koetsierswoning met bedsteede, hooizolder en andere gemakken. De stal heeft ook eene deur uitkomende in den tuin. Het huis en hetgeen er bij behoord is te bezichtigen des Dingsdags en Vrijdags van iedere week, van smiddags tot 2 uur en men kan de noodige inlichtingen verkrijgen ten kantore van de Notarissen W. J. Huygens en Mr. T. A. Holland te ’s Gravenhageten wier overstaan de verkoop zal plaats hebben, in het hotel den nieuwen Doelen te ’s Graven hage op den dag en tijd voornoemd. Plan, et mémoire explicatif pour prouver que le vieux mur d’en clos dépendant de la propriété de Mr. le Conseiller d’Etat J. Goldberg, Place d’Armes (Plein) a la Haye, y compris l’écurie et la remisesitués a l’extrémité de ce murpeuvent être rcmplacés par un Edifice d’utilite' publique et d'agrément qui en même temps pourrait embellir cette Place et la vue de l’hotel de feu Son Altesse Royale Madame la Princesse Douairière d’Orange et Nassau, Mère de Sa Majesté le Roi. Het plan A stelt voor het huis de tuin en de stal van den staatsraad Goldberg. Het plan B stelt voor de gebouwendie de oude tuinmuur langs het plein, de stal en andere getimmerten tegenover het Prins Mauritshuis kunnen vervangen, en tevens diende 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 152