II. |T£i °1- - Igl ïyTSÖ de aanvaarding der regeering door Koning Willem TT-) II was ook het College van Burgemeester en Wet- houders der residentie diligent en complimenteerde, met eene Commissie uit den Stedelijken RaadZ. M. op Dinsdag 13 October 1840, ’s namiddags ten 2 uur in een bijzonder gehoor. Tot den Koning werd door den Burgemeester als volgt gesproken «Sire, Burgemeester en Wethouders dezer Koninklijke C3| -- --■= ^Troonsbestijging Van honing V^illerq

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 156