88 Zijne Majesteit antwoordde in substantie «dat ook Hem deze standsverwisseling, waarbij hem zulk eene zware last op de schouders wordt gelegd, geheel on voorziens was overkomen, doch dat Hij, bemoedigd door de uitgedrukte gevoelens der natie, alles zoude doen wat in Zijn vermogens was om regt en geregtigheid te bevorderen en algemeene welvaart te verspreidendat Hijintusschen slechts menschelijke krachten hebbende, rekende op den bij stand van alle rechtschapenen, dat Hij de waarheid lief hebbende en zoekendedie ook zou verwachten van al degenen welke in land en stad geroepen zoude worden om Hem in dit heilzaam oogmerk van dienst te zijn.» De aanblik van het standbeeldopgericht op het Buitenhof, ter nagedachtenis van den held van Quatrebras en Waterloo, deed ons terugdenken aan het tijdstip Zijner troonsbestijging, een achttal jaren voor zijn dood. van Bronswijk. H. D. H. de Landgravin van Hessen Darmstad. Z. D. H. den Prins Christiaan van Hessen Darmstad. Z. D. H. den Prins van Nassau-Weilburg. H. D. II. de Princesse van Nassau-Weilburg. H. M. de Koningin Douairière van Pruissen. Z. K. H. den Prins Hendrik van Pruissen. H. K. H. de Princesse Hendrik van Pruissen. Z. K. H. den Prins Ferdinand van Pruissen. H. K. H. de Princesse Ferdinand van Pruissen. H. K. H. de Hertogin Douairière van Brunswijk. Z. M. den Koning van England. H. M. de Koningin van Engeland. Z. D. H. den Hertog van Brunswijk. H. K. H. de Hertogin

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 159