92 Vermoedelijk afkomstig uit Neurenberg bij zal dus zoo genaamd Neurenburgsch goed verkocht hebben nu zou men het 30 cents bazar noemen. De boekverkoopers waren goed in de zaal vertegenwoordigd; die kramen zijn dus niet veel van hun oud stal verdwaald, want recht over den ingang der zaal op het binnenhof vindt men nog stalletjes met de met dat steeds gewild voedsel voor den geest. Jan Cornelisz. messemaker verpacht de plaetse aen des deurwaerders huysken groot IX ’/2 voet des jaers voor III X Sc. Jan van Norenburch 2) de plaetse daeraan, groot X’/2 voet des jaers voorIll X Sc. Jan Pietersz. kistemaker verpacht de leste plaetse groot XIX voet des jaers omIll X Sc. Aldus gedaen in de camere van reeckeninge (van Holland) in den Haghe den X Decembris Anno XVI° veerthyen ende daernaer ten burele op ’t rapport van de gecommitteerden den XV° derselver maendt geapprobeert ende gearresteert. Op zij staat aangeteekend«zij gelet dat de lencte van de zale es X roeden III voet, de breete IIII roeden VIII voet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 163