w l2_£2 HOI IK- '1 tós Willemspark Q> 'V^S IHii u men zich hier ter stede opmaakt om den 75en verjaardag van de onafhankelijk verklaring van Nederland, op den 17 Nov. 1888. te herdenken, mag misschien wel herinnerd wor den, dat in de «Staats-Courant» van Woensdag 4 December 1863, onder Binnenlandsche berichtenhet eerste offlcieele f bericht voorkomt omtrent de vorming eener Commissie tot oprichting van een gedenk- teeken ter herinnering aan het merkwaardig jaar 1813. Dat bericht is als volgt gesteld: Heden namiddag ten twee ure heeft zich ten paleize van - - ^et JVJonument Vat] 1813 ii] het te ’s-GraVenhage. - te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 164