Èl LfeeuWendaal bij Rijswijk,. DOOR J. G. FREDERIKS. sjv^rier eeuwen geleden, misschien nog vroeger, werd op de -A/- plaatswaar thans dit fraaie landgoed ligteen vrouwen- kjV klooster gesticht, toegewijd aan Onze lieve Vrouwe van Nazareth. Bijkans alle bescheidenwaaruit men de geschiede nis dezer stichting en van hare bewoonsters zou kunnen samenstellen, zijn verloren geraakt, zoodat eerst in 1481 eene kleine bijzonderheid wordt medegedeeld, die het ver nielen der oudere brieven doet betreuren. Suster Ceelken schonk in dat jaar eene rente aan hare medekloosterlingen en het convent en zuster Ceelken was jonkvrouwe Cecilia van der Burch, wier vier zusters evenals zij tot den geestelijken staat waren overgegaan; haar vader, heer Jan, was eigenaar van Den Burg, aan de westzijde van Rijswijk; haar broeder Jan had geene kinderenna hem kwam het familiegoed aan Suys, daarna aan Van der Duyn, die hier later zullen ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 168