Officieele opgaven. Bl, 1 53 24 37 3 22 23 38 47 48 52 Kalender. Frans Adah de Haktogii 's Graavenhaage (Lof dicht) J. van der Vegt, De Haagsche Water ver ver- scliing (Met Kaart) De Wapensteen boven de «Gevangenpoort» Willem Bilderdijk’s vertrek nit Den Haag Dr. R. Krul, ’t Was eenmaal kermis in Den Haag. Bijdrage tot de geschiedenis der Kwakzalverij Geboorte van den Koning van Rome L. Wichers, Historische bijdrage omtrent de «Karosse van Staat» Haagsche Speelkaarten Het Bericht van den moord op Prins Willem I in Den Haag. Eene kleinigheid over eene groote zaak. 10 Juli 1584. Aardbeziënpotjes met het Haagsche Wapen De Grafplaatsen van de De Witten en Spinoza in de Nieuwe kerk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 179