II 64 93 95 97 67 85 89 90 Jhb. C. A. van Sypesteyn, De voormalige En- gelsche kerk te ’s-Gravenhage «Kunstliefde spaart geen Vlijt» Watersport op den Hofvijver te ’s-Gravenhage in de 16e eeuw J. 0. van der Muf.len, Een oud Hollandseh huis uit de le helft der 17e eeuw {Het huis van Constantyn Huygens te 's- Gravenhage) Troonbestijging van Koning Willem II. Haagsche Trouwbelofte in 1674 De Kramen op de Loterijzaal {Ingezonden) Het Monument van 1813 in het Willemspark te ’s-Gravenhage Kanonnen op Zorgvliet geborgen in den patriot tentijd J. G. Fbederiks, Leeuwendaal bij Rijswijk BI. 58 63

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 180