Uitgaven van W. CREMER te s-Gravenhage. - 5.90 - 1.50 -0.75 -1.90 Prijs. Ingen. Geb. f 7.50 ƒ1.90 - 2.25 -1.90 - 2.25 -2.25 - 2.50 -2.25 - 2.75 Adolf van Gel re. Drama -1.50 Jonge Harten, Blijspel Huf v. Buren, Hertog Adolf (Roman). Kautzmann v. Oosterzee, Adelheid (roman) - 2.90 - 3.50 Servaas de Bruin, Eindelijk (roman) -2.90 - 3.50 de Rochemont, Rudolf van Meerkerke (roman) - 2 50 - 2.90 Margadant Aan boord v. d. Aldebaran -2.90 - 3.25 Nessuno, Jhr. Beemsen (novelle). -1.50 - 1.90 v. Buttingha Wickers Schaatsenrijden. Geïl lustreerd prachtwerk met een lOOtal groote en kleine platen Blüthgen, Lentebloemen (met platen, voor Meisjes) geb. Blüthgen Buurkinderen (met platenvoor Meisjes) geb- 1.50 Servaas de Bruin, Verm. Voordrachten - 1.25 Knuttel Fabius, Bonte Schelpen (gedichten) -125 - 1.80 M. Boddaert, Aquarellen (idem) - 1.50 - 1.90 Cedée, Lawn Tennis Reglement -0.75 Croquet-spel - 0.35 Bartolotti Rijnders, Leefregelen voor Mageren -0.75 Schoonderm ark Massage-1.25 Cath. Alberdingk Thijm, Een Koninkl. Mis daad toegelicht- 0.75 Dr. A. de Jong, «Het Hypnotismus als ge neesmiddel», 2e druk. -0.50 A. J. de Bruijn, «De Raadgever bij zieke honden»-0.75 Henry Havard «l’Art hollandais» in half leeren prachtband met groote photographieën Marcellus Emants Monaco2e druk Langs den Nijl Goudakkers Illusion Uit Spanje

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 183