„GEDICHTEN EN BIJMEN” van D. F. VAN HEUST. Voor Voordrachten. „DE AVONTUREN VAN FO door KAMON-NO-KAMI. „JUFFROUW luIFT-A.” Een Portret Uitgaven van W. CREMER te ’s-Gravenhage. Pas Verschenen: „ZANGEN DER ZEE” door LOUISE V. NAGEL. Eon oorspronkelijk nieuw Japansch jongensboek met v\jf platen, gebonden in prachtband prijs fl.50. Prijs ingenaaid f 1.50, in prachtband fl.9O. door MARCELLUS EMANTS. Ingenaaid f 1.90, in prachtband f3.5O. Schrijfster van „Miniaturen" door Antoinette. Een bundel oorspronkelijke nieuwe sonnetten met illustration in houtsnee van Jhr. J. E. VAN HEEMSKERK VAN BEEST. Quarto prachtuitgave prijs f3.50, in portefeuille f3.90.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 184