'S-GRAVENHAAGSCHE MELKINRICHTING Hoofdkantoor Nieuwe Havenstraat 7. Telephoon No. 263. Saxen-Weimar Tuin (Kinderspeeltuin), Laan van Meerdervoort EINDE TRAMLIJN. IN DE WINKELS N. Havenstraat 7, Van-Galenstraat 22, Passage 49, kan men Melk en Melkproducten gebruiken. Inrichtingen der ’s-Gravenh. Melkinrichting het publiek toegankelijk. Alle Werkplaatsen, Stallen en zijn steeds voor Stal met Eigen Vee, Van-Galenstraat 16 22. Gezondheidsmerk en Melk voor Zuigelingen wordt twee maal daags in gesloten Bussen aan huis bezorgd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 185