DE HAAGSCHE BROODFABRIEK Hollandsche, Fransclie en Diiitt Broodsoorten, F, W. VAN DEN PUTTEN. SPECIALITEIT UN WEENER EN PARIJZEN BROOD. G-eldersch Mikbrood, Saucijzenbroodjes Directeur: Diiltsch Mikbrood, Haverbrood. G-eldersch Mikbrood met rozijnen. Bolussen en andere delicatessen. bros. COORREERENDE PRIJZEN. ALLES PRIMA QUALITEIT. BESCHUIT, fijn en Telephoon. No, 118. Bilderdijkstraat 95. ALLE SOORTEN VAN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 186