RIJKS- en Hesidentie-xA. Imanak DE BAZAR Damesmodes en Handwerken. Tijdschrift voor Fraaie Handwerken. 1889. 64e Jaargang. Voor tjet Koninkrijk der Nederlanden en zijne Koloniën. GEBR. BELINFANTE Boekhandelaren Uitgevers. Tijdschrift voor (vereenigd met den MODEGIDS). Bevat jaarlijks meer dan 2C00 teekeningen van Dameskleedingstukkcn en daarenboven min stens 200 modellen van Dames- en Kinder-Cos- tumes, meer dan 400 teekeningen van Borduurpatronen enz. Franco zending naar het platteland na ontvangst van postwissel a f 1.— voor 6 nummers. fl.5O voor 6 nummers met 6 gekl. platen, fl.5O voor 6 nummers met 3 geknipte patronen en f2.— voor de complete editie. Uitgave Gebr. BELTNFANTE, Den Haag. Extra-uitgave van DE BAZAR. Verschijnt 8 maal per jaar. Ieder no. bevat vier pagina’s tekst met eene uitgebreide verzameling patronen voor alle mogelijke fraaie Hand werken. Daarenboven een gekleurd patroon voor Borduurwerken of anderszins. Per 3 maanden f 0.50, voor nieb-abonnées op de Bazar f O 75. Bestellingen on Advertentiën worden per Teleplioon aangenomen. Uit officieële bronnen, zamengesteld. Bij inteekening f3.5O; buiten inteekening f4 WAGENSTRAAT 100—102. J'bLEPHOOI^ fjo. 246.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 187