Do Ziiid-Hollaiidsche Boek- en Haiidelsdinkkerij, WAGENSTRAAT 70, voorzien van de nieuwste types en werkende met 8 Stoomsnelpersen LEVERT BILLIJK EN SPOEDIG Engagements- en Huwelijkscirculaires, Menu's, Balboekjes, enz. enz. Firma W. J. VAN HOOGSTRATEN, Hofleverancier van Z. M. den Koning. koordeinde 98. Piet Heinstraat 31. VISITEKAARTJES, BOEK-, PAPIER- EN KUNSTHANDEL (Beiden aangesloten aan liet Telcphoonnet na 1 November 1888.) to Gewone-, Luxe- en Fantaisie Postpapieren en Couverten. Algemeene Advertentiebureaus. DAGBLADEN. LEENINRICHTING. TIJDSCHRIFTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 188