A. A. KNUIJVER, SCHUURMAN DE BAS, Noord-Einde 64c RESTAURATEUR GEDEMPTE RAAM 11, ’S-GRAVENHAGE. IN EFFECTEN, Wissels en Assurantiën, S- GRA VENHA GE. MaQonnieke Ornamenten. Oude Gobelins i/an het Gemeente-Museum. Telegram-Adres SC HUI UMAX DEN HAAG. FABRIEK van Gouden en Zilveren Borduursels, Galons, Militaire Équipementen, Kerkwerken, PriesterkleedingBa nieren, Vaandels, Insignes, Sjerpen, Borduursels voor Kin derpakken, enz. enz. DER -»»-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 189