B a A. VAN GULIK, Firma DELHAES. Waltham Gravures sur Pierres et sur Métaux. Js- Gra venliage. 0 ®ONTF(ES Hoogstraat 32. - 17 SchoolstraatLa Haye. -g- MAGASIN DE et o. tctt.es Velocipedes met en zonder Gummi-Wielbanden. Engelsche Regenmantels. Strand-, Rawntennis- en Overschoenen. Kinderwagens met Gummi-Wielbanden. Lawntennis-, Cricket- en Croquetspelen. Groote sorteering van Hollandsch, Fransch, Duitsch, Engelsch en Amerikaansch Speelgoed. Kamerorgeis, waaronder: Ariston, Herofon, Orfeus en Manopan. Zwitsersche Muziekdoozen van het beste fabrikaat. yen/ces.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 193