Bergplaats voor Inboedels Garde-JVLeuble). VERHUIZINGEN-TRfiNSPORTEN binnen de stad, van en naar alle plaatsen in Nederland en het Buitenland met groote, gesloten wagens. SPECIAAL VOOR HET DOEL INGERICHT. van alle soorten goederen ter verzending naar het Binnen- en Buitenland en Over- zeesche Bezittingen. Telephoon No. 20. Sm DE GRUYTHU Co., WESTEINDE No. 48.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 199