T T Verjaardagen van het Koninklijk Huis. Christelijke Feestdagen. Israëlitische Feestdagen. R. C. Feestdagen. Zons- en Maansverduisteringen. XX -1817 8 April. 1824 5 Juli. 1841 2 Aug. 1858 31 Aug. 1880 Pinksteren Pinksteren Vreugde der Wet 19 Febr. Goede Vrijdag. Paschen Hemelvaartsdag Purimfeest Paschen. 19 April. 21 en 22 April. Kerstmis 30 Mei. II. Sacramentsdag. II. Petrus en Paulus Maria Hemelvaart. Maria Geboorte Allerheiligen Maria Ontvangenis Kerstmis 9 en 40 Juni. 25 en 26 Dec. Pinksteren Nieuwjaar 5650 - Groote Verzoendag Loofhuttenfeest 20 Juni. 29 Juni. 15 Aug. 8 Sept. 1 Nov. 8 Dec. .25 en 26 Dec. 6 Jan. 2 Febr. 6 Maart. 25 Maart. 21 eu 22 April. Willem Alexander Paul Frederik Lodeavuk, Koning WILLEM III der Nederlanden Wilhelmina Maria Sophia Louisa, Groot- Hertogin van Saksen Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria, Prinses zu Wied Adelheid Emma Wilhelmina Theresia Konin gin der Nederlanden Wilhelmina Helena Pauline Maria, Dochter des Konings 17 Maart. 16,17,22 en 23 April. 5 en 6 Juni. 26 en 27 Sept. 5 October. 10 11 en 17 Oct. 18 Oct. Drie Koningen Maria Lichtmis A sch woensdag Maria Boodschap. Paschen Hemelvaartsdag 30 Mei. 9 en 10 Juni. Dit jaar zullen 2 Zons- en 2 Maansverduisteringen plaats hebben. 1 Jan. 1ste Zonsverduistering. 117 Jan. 1ste Maansverduistering. 22 Dec. 2de Zonsverduistering. 112 Juli 2de Maansverduistering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 22