X X <ae> -^s© T DEPARTEMENTEN van ALGEMEEN BESTUUR. X XXI Beerenbroek. OORLOG (Plein): Minister: J. W. Bergansius. (Audiëntie des Donderdags, 1 uur.) Secretaris-GeneraalMr. J. A. Kramer. MARINE (Lange Voorhout): Minister: H. Dyserinck. (Audiëntie des Vrijdags, 11 uur.) Secretaris-Generaal: Jhr. H. M. van der Wijck. BINNENLANDSCHE ZAKEN (Binnenhof): Minister: Mr. JE. baron Mackay. (Audiëntie des Zaterdags, 12 uur.) Secretaris-Generaal: Mr. P. F. Hubrecht. WATERSTAAT, HANDEL en NIJVERHEID (Binnenhof) Minister: J. P. Havelaar. (Audiëntie des Donderdags, 1 uur.) Secretaris-Generaal: Jhr. Mr. G. de Bosch Kemper. BUITENLANDSCHE ZAKEN (Buitenhof): Minister: Jhr. C. Hartsen. (Audiëntie des Zaterdags, 12 uur.) Secretaris-Generaal: Mr. G. J. E. E. Zileken. JUSTITIE (Plein): Minister: Jhr. Mr. G. L. M. 11. Ruys van (Audiëntie des Dinsdags, 1 uur.) Secretaris-Generaal: Jhr. Mr. P. J. van Beyma. FINANCIËN (Kneuterdijk): Minister: Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort. (Audiëntie des Donderdags, 12 uur.) Secretaris-Generaal: S. Bartstra. ^3®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 23