T STATEN-GENERAAL (op 1 October 1888). Ie Kamer. KABINET DES KONINGS. ALGEMEENE REKENKAMER. RAAD VAN STATE. XXII KOLONIËN (Plein): Minister: Mr. L. W. C. Keuchenius. (Audiëntie des Vrijdags, '1 uur.) Secretaris-Generaat: Jhr. Mr. II. van der Wijck. Jhr. Mr. J. F. Alewijn, Directeur. 08-=- E. A. A. J. de R.oy van Znidewijn, Voorzitter. E. W. J. Baron Six van Oterleek, C. M. van Vliet, J. L. Bec king Jhr. Mr. S. M. S. de Savornin LohmanJhr. Mr. J. A. Sandberg. Jhr. Mr. J. II. van Reenen, Secretaris. ■o— Noord-Brabant. Mr. J. B. Hengst, Mr. P. J. A. Smitz, Jhr. Mr. J. B. A. J. M. Verheijen, Mr. J. G. de Bruijn, J. Th. Smits van Oijen, H. M. Smits. @8—--<3 President: Z. M. de Honing. Vice-President: Jhr. Mr. G. C. J. van Reenen. Leden: Mr. C. H. B. Boot, Jhr. Mr. W. A. C. de Jonge, Mr. A. J. Swart, Mr. C. J. van Vladeracken, M. II. Jansen, Mr. G. de Vries Az., H. J. R. Beijen. Jhr. F. E. M. van Alphen, Mr. F. Alting Mees, Mr. C. J. A. HeijdenrijckMr. I. P. J. A. Graaf van Zuijlen van Nijevelt, Jhr. Mr. J. F. van Humalda van Eijsinga, Mr. II. A. des Ainorie van der Hoeven, Jhr. Mr. W. F. Rochussen, Mr. J. Heemskerk Azn. Secretaris: Mr. G. J. Roijaards.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 24