1 ©5>-^ ,T X XXVII Departementen van Algemeen Bestuur: Justitie: Binnenlandsch Bestuur: Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid: Burgerlijke Openbare Werken: Financiën Oorlog Marine: E. A. Rovers, Directeur. C. J. Schuurman, Secretaris. Mr. L. A. P. F. Buijn, Directeur. Mr. S. J. Lagerwey, Secretaris. J. M. van Vleuten, Directeur. Jhr. L. Th. Hora Siccama, Secretaris. W. P. Groeneveldt, Directeur. P. H. van der Kemp, Secretaris. H. L. Jansen van Raay, Directeur. B. Th. de Bruijn, Secretaris. P. ten Bosch, Schout-bij-Nacht, Commandant der Zeemacht in N.-I., Chef. P. F. Hondius van Herwerden, Secretaris. A. Haga, Luitenant-Generaal, Commandant van het leger in N.-L, Chef.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 29