T T X X XXIX Mr. Isaac van Schinne. Sedert 1811 Maire Sedert 1822. 23 Febr. 1824 1843. Jhr. Mr. G. L. H. Hooft. 1858. Sept. 1882. 21 Sept. 1887 Sedertl816VierBurgemeesters (K. B. van Dec. 1815 n°. 86); 2 Jan. 1816 de raad ge ïnstalleerd O>-0- F. G. A. Gevers Deynoot. Mr. J. G. Patijn. A. J. Roest. Mr. J. Slicher. W. ’t Hoen. A. Bachman. 1813 Drie Burgemeesters (Provisioneele regeering) Mr. G. J. H. van der Heim. W. ’t Hoen. A. Bachman. Jhr. T. J. de Roest van Alke- made; deze laatste bedankte, en werd vervangen door Mr. C. E. van Doeveren. 39 Naamlijst der Burgemeesters van s-Gravenhage, sedert het begin van 1800. Mr. J. A. Schiefbaan, in de plaats van Mr. v. d. Heim. Mr. J. C. van de Kasteele, in de plaats van Mr. v. Doeveren. L. C. R. Copes van Cattenburch, die op 8 Maart den raad ont bonden verklaarde en een nieuwen raad installeerde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 31