r X1 GEMEENTERAAD. XXX Wethouders. Leden. A. .1. C. baron van Pallandt. Mr. .1. J. van Geuns. Jhr. P. 0. H. Gevaerts van Simonshaven. Mr. B. H. M. Hanlo. P. de Niet. J. W. F. Ridder Huyssen van Kattendijke. R. A. W. Sluiter. Mr. J. G. S. Bevers. Mr. C. Baron van Breugel Douglas. Jhr, C. A. van Sypesteyn. Mr. F. A. P. Bar. Wittert van HooglandAmbt. t'. d. Burg. Stand. A. P. Godon. Dr. J. Th. Mouton. Mr. .1. 11. C. Lisman. Mr. A. J .Roest, Burgemeester, Voorzitter. E. Evers, Secretaris. Mr. J. B. van Berckel. H. M. de Vries. Jhr. II. Th. Hora Siccama. F. H. van Malsen. Mr. D. Polak Daniels. Mr. B. L. Rasch. G. H. A. N. Rietstap. Dr. G.T. A. Wolterbeek Muller. J. J. C. de Wijs. A. G. Bodaan. Jhr. Mr. E. N. de Brauw. A. Hoogenraad. Mr. C. P. D. Pape. L. J. S. van Kempen. W. A. Schroot. Bar. Mr. L. P. M. 11. Michiels van Verduynen. Mr. A. F. A. Leesberg. Mr. W. Stortenbeker. Bar. Mr. J. A.ZH. van Zuylen van Nyevelt. Mr. W. J. M. de Bas. Jhr. Mr. 0. I. Repelaer van Molenaarsgraaf. Mr. F. H. Göbel. W. J. Scheltus. Burgemeester en Wethouders zijn ’s Maandags- middags te 42 uur te spreken. <3> en Vrijdags- -«SQ

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 32