T T X XXXIV OPENBARE REINIGING. Kantoor Varkenmarkt 4. Directeur: J. Hoogwerf. BANK VAN LEENING. Lage Westeinde. Geopend van 91/22 ure. HULPKANTOREN A EN B. Lombardstraat. Geopend van 81 uur ’s nridd. en van 49 uur ’s av. BRANDWEER. Kantoor Korte Lombardstraat. Kommandant: G. de Wijs. OpperbrandmeesterH. F. G. Bödenz. GEMEENTEWERK. Groenewegje. Architect-DirecteurII. Reinders. -’—39 WAARBORG DER GOUDEN EN ZILVEREN WERKEN. Kantoor op de Groote Markt boven het Beterhuis, geopend DinsdagDonderdag en Vrijdag van 92 ure. DIRECTE BELASTINGEN. 1ste Afdeeling: Ontvanger R. W. v. Raab van Canstein. Kantoor Scheveningsche Veer 7. 2de Afdeeling: Ontvanger J. Kuyper Hzn. Kantoor Zuidwal 7. De beide kantoren zijn geopend de vier eerste werkdagen der week, van 92 ure. ScheveningenCominies-Ontvanger A. Kamminga. Kantoor Wagenstraat. Geopend iederen werkdag. INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN. Ontvanger A. Keek. Kantoor: Valkenhuis bij de Gevangenpoort.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 36