I T XXXV a. R [J K S BETAALKANTOOR. Hooigracht 13. Betaalmeester: C. Hattinga Raven. KANTOOR VAN ZEGEL ÈN REGISTRATIE, GERECHTEL. EN ADMINISTR. AKTEN. 'Prinsegracht 42. KANTOOR VAN REGISTRATIE BURGERLIJKE AKTEN. Anna-Paulo wnastraat 31. KANTOOR VAN BUITENGEWOON ZEGEL. Binnenhof. KANTOOR VAN HET SUCCESSIERECHT. Noordëinde 31f. van 94 uur; POST WE Z E N. Directeur van het kantoor te ’s-GravenhageII. N. G. Neujean. Het Hoofdkantoor, Kerkplein, is alle dagen geopend van 6.15 ’s morgens tot 10 uur’s avonds. Zondags en op alle erkende Christelijke feestdagen van 95 uur. Voor postwissels en quitantiën alleen op werkdagenvan 93 uur. Voor de Pakketpost alleen op werkdagen van 9 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds. Het Kantoor der Rijks-Postspaarbank, Buitenhofn°.35,is geopend: op werkdagen van 9 uur ’s morg. tot 9 uur’s avonds; op Zon- en Feestdagen van 10 uur ’s morg. tot 4 uur’s avonds; tevens voor het debiet van postzegels, briefkaarten enz. De bijkantoren in de van-Galenstraat 42, Balistraat 26, Flu- weelen Burgwal n°. 16, en Boekhorststraat 157 zijn alleen op werkdagen geopend van 93 en van 68 uur; voor postwis sels van 93 uur. Bijkantoor: Parkstraat alleen op werkdagen voor postwissels van 93 uur. Aanvang der bestellingen. Op Werkdagen 7.10.’s morgens, 12.30,3.15’s nam., 6 en 8.30 ’s avonds (Pakketp. 8.’s morg.3.en 7.15 ’s av.) b. Op Zon- en algemeen ei kende Christelijke feestdagen: 7. ’s morgens, 12.30 en 4.’snam. (Pakketpost 8.'s morg.) -o—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 37