X XXXVI @g»-o-- T Lichting der Hulpbrievenbussen. Op de met vette cijfers gedrukte uren op Zon- en Feestdagen niet. Wagenplein, hoek Bierkade. Prinsegrachtaan het Huis van verzekering. Hoogewal, hoek Noordeinde. Dennenweg, hoek Madestraat. Passagehoek Spuistraat. Prinsesse- gracht, hoek Heerengracht. Javastraat, hoek Nassaulaan. Kneuterdijk, hoek Parkstraat. Boekhorststraat aan het Bijkantoor. Anna-Paulownastraat, hoek Laan van Meerder- voort. Westeinde, aan het politiewachthuis bij de brug. De-Riemerstraat, hoek Veenkade. Korte Vijverberg, hoek Tournooiveld. Zwarteweg, hoek Zuid-Oost-Binnensingel. Javastraat, hoek Koninginnegracht. Sumatrastraathoek Kanaal. Herders tra athoek Paveljoensgracht. Bezuiden- hout n°. 12, a/h huis «Zandvliet». Billitonstraat, hoek Borneostraat. Van-Galenstraat aan het bijkantoor.Pau- lus-Potterstraathoek Hobbemastraat. Nieuwe Havenstraat, hoek Nieuwe Haven. St.-Jacobstraat, hoek AVagenstraat. Witte-de-Withstraat, hoek van-Diemenstraat. Balistraat aan het Bijkantoor. Van-der-Duijnstraat, hoek Oranjeplein te 8.—, 10.45, 11.15, 4—, 7.—, 10.45. Loosd. weg, hoek Gaslaan ’smorg. te 7.15, 9.15, en 6 30’s av. Nieuwe Scheven, weg aan het Hotel «De witte brug» 8'smorg. 1,30 en 9 uur ’s avonds. Aan het Station van den Holl. Spoorweg: et. Richting Amsterdam te 6.41, 10.36 ’smorg., 1.37 ’smidd.4.5 'snam., en 6-36 ’s avonds, b. Richting te Botterdam8.38.10.28 's morg.12.57, 4.56, 6 9 ’s nam.6.35 en 11.7 ’s avonds. Aan bet Station van den Rijnspoorweg, te 6.05, 10.20. 11.50 'smorg., 1.40, 2.50, 4.52 ’snam., 6 25, 7.17. 8.45 ’s avonds. Aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (tijdens vergaderingen) te 11.45 ’smorg., 3.en 4,30 ’snam. Rijksdepóthouders voor den verkoop van PostzegelsBrief kaarten, Briefomslagen en Postwissel formulier en: Jansen, Oranjekazerne (uitsluitend voor het Regiment).P. J. van Kuijk, Zeestraat 48.A. H. Teljer, Hobbemastraat 2c. Mej. Wed. A. Steunebrink. Stationsweg, hoek Korte Groene- wegje. D. Littooij, Billitonstraat 16. M. C. P. Buijs, Maliestraat 12. J. C. van Leeuwen, Westeinde 176. J -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 38