T XXXVII o-o— Mej. Mingelen, Spui 12. A. P. Witmaar, Spui 265 en L. J. J. Beijerman, Veenkade 89, hoek da-Costrastraat. Aangeteekende brieven moeten minstens 30 minutenen ge drukte stukken, dienstbrieven enz., bij groote hoeveelheid, één uur vóór de buslichting aan het postkantoor bezorgd zijn. De laatste buslichting aan het postkantoor is bepaald voor het buitenland als volgt: Vereenigde Staten van Noord-Amerika (over Engeland) 6. ’s avonds. (Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag.) Idem (over Amsterdam of Rotterdam) eiken Vrijdag 11.45 ’s avonds. België 8.15 ’smorg., 12.30 ’smidd., 4.15, 6.’s avonds en 12.’s nachts. Denemarken 2.15, 4.15 en 8.’s avonds. Duitschland 5.45 en 9.15 ’smorg., 2.15, 4.15, 6.30 en 8. ’s avonds. Engeland (over Ostende) 12.30 ’s middags. Idem (over Vlissingen-Queensborough) 8.15 ’s morgens en 6.’s avonds. Idem (over Calais-Dover') 12.’s nachts. Frankrijk 8.15 ’smorg., 12 30 ’smidd., 4.15 ’s avonds en 12.’s nachts. Italië (over Duitschland) 5.45 ’s morgens. Idem (over Frankrijk) 12.30 ’s middags. Luxemburg 12.50 ’smidd., 6.’savonds en 12 ’snachts. Noorwegen 2.15, 4.15 en 8.- ’s avonds. Rusland 4.15 en 8.’s avonds. Spanje 8.15 ’s morg. Turkije (over Berlijn- Varna) Zon dag en Donderdag 4.15 ’s avonds. Idem (over Straatsburg- Weeneri) Zondag en Donderdag 12.30 ’s middags. West-Indië (Nederl.): a. Suriname (over Amsterdam) den llden van elke maand, 11.45 ’sav.Idem (over Southampton) 8.15 ’smorg., op den 3, 47 en 31 Oct., 44 en 28 Nov. ,12 en 26 Dec., 9 en 23 Jan., 6 en 20 Febr.6 en 20 Maart, 3 en 17 April, 1, 45 en 29 Mei, 42 en 26 Juni. b. Curasao (over Amsterdam) den 41 den van elke maand, 11.45’s avonds, alleen op verzoek. Idem (over Havre) den 13 en 27 van elke maand, 12.30 ’smiddags. Idem (over Liverpool) eiken Don- derdag, 6.’s avonds. Idem (over New-York) 6.’s avonds, -O—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 39