XXXVIII 250—500 500—1000 gr. 20 ets. 25 Gewone aangeteekende brieven met 2 of meer in lak afgedrukte zegels zijn onderworpen aan een vast recht of aanteekengeld van 10 ets. boven het port der gefrankeerde brieven. ->-<53 Q)^>—<2--9--<53 op den 6, 12, 17 en 19 Oct., 2, 46 en 23 Nov., 7 en 19Dec., verder nog niet bekend. Zweden 2.15, 4.15 en 8.'s avonds. Zwitserland (over Duitschland) 5.45 ’s morg. en 4.15 's av. Idem (over Luxemburg) 12.30 ’s middags. Nederl. Oost-Indïè (over Amsterdam') met de stoomschepen der Maatschappij Nederland, laats’e bust, postk. 11.45 ’sav. 12 en 26 Oct., 9 en 23 Nov., 7 en 21 Dec., 4 en 18 Jan., 1 en 15 Febr.1, 15 en 29 Maart, 12 en 26 April, 10 en 24 Mei, 7 en 21 Juni. Over Rotterdam, met de stoomschepen van de Rott. Lloyd, 11.45 ’s avonds, 5 en 19 Oct., 2, 16 en 30 Nov., 14 en 28 Dec., 11 en 25 Jan., 8 en 22 Febr., 8 en 22 Maart, 5 en 19 April, 3, 17 en 31 Mei, 14 en 28 Juni. Over Genua met de stoomschepen der Maatschappij Neder land, 4.15 ’s avonds, 9 en 23 Oct., C> en 20 Nov., 4 en 18 Dec., 1, 15 en 29 Jan., 12 en 26 Febr., 12 en 26 Maart, 9 en 23 April, 7 en 21 Mei, 4 en 18 Juni. Over Marseille met de stoomschepen van de Rott. Lloyd, 4.15 ’savonds, 2,16 en 30 Oct., 13 en 27 Nov 11 en 25 Dec., 8 en 22 Jan., 5 en 19 Febr., 5 en 19 Maart, 2, 16 en 30 April, 14 en 28 Mei, 11 en 25 Juni. Over Marseille met de Fransche pakketboo- ten, 8.15 ’s morg., 6 en 20 Oct., 3 en 17 Nov., 1, 15 en 29 Dec 12 en 26 Jan., 9 en 23 Febr., 9 en 23 Maart, 6 en 20 April, 4 en 18 Mei, 1, 15 en 29 Juni Over Brindisi met de Engelsche pakketbooten12.30 ’smidd., 12 en 26 Oct., 9 en 23 Nov., 7 en 21 Dec., 4 en 18 Jan., 1 en 15 Febr., 1,15 en 29 Maart, 12 en 26 April, 10 en 24 Mei, 7 en 21 Juni. Om van de aansluiting te Brindisi zeker te zijn, is het raadzaam daags te vorenop hetzelfde uur, van de voorloopige verzending gebruik te maken. Het port voor gewone gefrankeerde brieven bienen het Rijk bedraagt: 115 gr. 5 ets. 15—400 10 100-250 15 Ongefrankeerde brieven worden 5 cents boven dit tarief ver hoogd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 40