A - XXXIX A <Ö0 Briefkaarten. zijn a 3 cent en de dubbele (met betaald antwoord') a 6 cent per stuk aan de kantoren verkrijgbaar. Postwissels voor geldverzendingen zijn aan alle Postkantoren a cent te verkrijgen, welke na storting der som en door daarop geplakte postzegels van 5 ets. voor iedere f 12.50 of gedeelte daarvan, franco verzonden worden. Dag- en weekbladen bij vooruitbetaling ct. voor elk blad beneden de 25 gram; 1 cent voor die welke meer dan 25 gram wegen. Andere gedrukte of daarmede gelijk gestelde stukken. 1 cent per 25 gram tot het gewicht van 100 gram100—150 gram 5 cent; 150200 gram cent; voorts voor elke 100 gram tot 500 gram 2-J- cent meer. Verder voor elke 250 gram of gedeelte daarvan 2 a. cent meer. Maximum 3000 gram. Monsters of stalen van koopwaren. 2£ ct. voor elke 75 gram of gedeelte daarvan, tot 300 gram; zwaardere stalen of monsters worden niet ter verzending toe gelaten. Hunne afmeting in lengte, breedte en hoogte mag 30 cM. niet te boven gaan. Visitekaartjes. De bepalingen omtrent gedrukte stukken zijn ook op gedrukte visitekaartjes van toepassing; zij worden voor 1 cent verzonden. Het adres kan op de achterzijde geplaatst worden, mits het kaartpapier niet dunner is dan dat der briefkaarten en niet kleiner dan 9 bij 6 cM. T Brieven met aangegeven waarde T zijn, behalve ’t port in verhouding tot hun gewicht, aan een opklimmend recht onderworpen van 2-|- ct. voor elke 100 gld. Minimum van dat recht 15 ets. Maximum der aan te geven waarde 6000.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 41