r TELEGRAAF XLI ■O— 45* Hoofdkantoor: Prinsenstraat n°. 2. Directeur K. van Asperen. Dag en nacht geopend. Hulpkantoor in de: Parkstraat, geopend van 94 uur; van- Galenstraat, Balistraat, Boekhorststraat en op den Fluweelen Burgwal van 93 en van 68 uur. Alleen werkdagen. De seinkosten voor een telegram binnen Nederland bedragen voor een telegram van 1 tot 10 woorden 25 ets., terwijl voor iedere 2 woorden daarboven 3 ets. verschuldigd zijn. De prijs voor telegrammen binnen de gemeente (Stadtele- grammen) bedraagt voor 1 tot 10 woorden 15 centen, voor ieder woord meer wordt 1 cent in rekening gebracht. Dringende telegrammen kosten in het binnenlandsch ver keer het dubbel, in het buitenlandsch verkeer het drievoud van den prijs van een gewoon telegram. Dringende telegram men worden niet toegelaten in het verkeer met Britsch-lndië Bulgarije, Egypte, Groot-Brittanië, Noorwegen, Servië. Zwitser land en op de lijnen der buiten-Europeesche kabelmaatschap- pijen. Berichten in geheim schrift worden binnen Nederland en sommige buitenlandsche Staten toegelaten. Het tarief voor gecollationneerde telegrammen bedraagt >/4 der seinkosten meer, berekend naar het woordental van een gewoon telegram. Voor de uitreiking van afschriften bij telegrammen met meerdere adressen is in het binnenlandsch verkeer vijftien cents, en in dat met buitenlandsche Staten vijf-en-twintig cents voor elke honderd woorden verschuldigd. Het tarief naar Buitenlandsche kantoren bedraagt per woord voor België (behalve een vast bedrag van 25 cents) f 0.025, Bosnië f 0.145, Bulgarije f 0.165, Denemarken ƒ0.105, Duitsch- land 0.065, Frankrijk 0.105, Griekenland (vasteland) ƒ0.285, Groot-Brittanië en Ierland 0.15, Hongarije 0.I25, Herze- gowina 0.145, Italië 0.145, Luxemburg 0.085, Montenegro 0.145, Noorwegen ƒ0.165, Oostenrijk ƒ0.125, Portugal ƒ0.165, Bumenië, Moldavië, Wallachije 0.145, Rusland (Europeesch-) 0.225, Servië f 0 145, Spanje f 0.145, Turkije 0.285, Zweden 0.125, Zwitserland 0.105. QEr—-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 43