T XLII Tarief voor Nederlandsch-Indië. VERZENDINGSWEGEN. over Gl. 6.50 Tarief voor Afrika Prijs p. woord v. 10 lett. of 3 cijfers Gl. 4 09 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 Q£>-c- over Madras of Rangoon Moulmein. “iGL 4.55 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 1 “Dulcigno, Gradisca of Pristina 2" M. Djoulfa 3° Marseille-Bona-Malta 4“ Mont Cénis-Malta 5° Mont Cénis-Otranto-Candia 6“ Falmouth-Malta 7° Triest 8° P. Amur Dringende telegrammen toegelaten langs den weg sub 8°. Aan de aanwijzing «.Remise ouverte» of «(RO)» wordt gevolg gegeven. Bezorging buiten de lijn', a. per post (kosteloos). b. bode of estafette, volgens een daarvoor vastgesteld tarief, hetwelk evenwel niet is opgegeven. Het port voor bezorging over zee is vastgesteld op f 0.50. Naar bestemmingen behoorende tot het gekied van Ned. Indië geschiedt de bezorging kosteloos. Overbrenging van lees- en andere teekens, van den naam van het kantoor van bestemming, van het nummeren van den datum en het uur der aanbieding geschiedt ambtshalve. Telegrammen naarde Kaapkolonie, West-Gricqualand,Natal, Oranje Vrijstaat en Transvaal kunnen ook van Madera of van St. Vincent per post naar de Kaapstad en verder per telegraaf naar hunne bestemmingen worden gezonden. Het tarief per woord bedraagt met inbegrip van alle kosten: -<>-<3©'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 44