T X Tarief van het Zegel. Handelspapier. XLIV ONDERHANDSCHE AKTEN VAN KOST -1—3 M 1 Maand Princ. iet Kijk betaalbaar, zijn onderworpen aan f 100.— f 0.05; 200.— f 0.10ƒ300.— f Verhuring] van on- roer. goed. Beleening of inpandgeving, enz. A Met 50 opcenten. 1250 2500 3750 5000 A 0.75 0.50 0.25 0.15 0.05 9S> 5000 7500 10000 f 2500 f 0.37| 0.75 1.12| 1.50 Princ. f !•- Meer dan 13 Maanden vrij. 0.25 0.50 0.75 1. Formaatzegel. Groot Register papier Register papier Gewoon papier Half vel gewoon papier Klein papier Kwitantiën boven f 10.— Wissels binnen het Rijk betaalbaar, zijn onderworpen een zegelrecht voor ƒ0.15; 400.— ƒ0.20: 500.- ƒ0.25; '1000.—0.50; 1500.— ƒ0.75; 2000.— f 1.—elke 500.— hooger 25 cent meer, alles vrij van opcenten. Wissels buiten het Rijk betaalbaar, en het zoogenaamd kort- papier binnenslands betaalbaar, zijn slechts onderworpen aan een vast zegelrecht van 5 cent. 50 100 200 300 400 met 50 opc. 1.50 2.12f 0.75 0.37’. 0.221. zonder opc. 5000 10000 15000 20000

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 46