T T Bekendmaking Bekendmaking XL VII (P. 2.) A ■^30 c- -«-«BQ De BURGEMEESTER der Gemeente ’s-Gra v en ha ge, Gezien art. 40 der Algemeene Politieverordening, Heeft goedgevonden vast te stellen de volgende bepalingen voor rijtuigen, in acht te nemen bij bijeenkomsten in den Schouwburg Art. 1. Tegen het begin der bijeenkomsten zal worden aan gereden in file over het Tournooiveld. Art. 2. Tegen het einde der bijeenkomsten zullen de rijtuigen, waarmede wordt voorgereden, in file worden geplaatst in het Korte Voorhout en op de Princessegracht. Art. 3. Op het Tournooiveld kunnen bovendien, tegen het einde der bijeenkomsten, rijtuigen worden geplaatst, doch niet anders dan ordelijk en naast elkander, op aanwijzing der politie, werwaarts de bezoekers zich te voet kunnen begeven om van daar weg te rijden. ’s- Gravenliage31 December 1885. De Burgemeester, PATIJN. De BURGEMEESTER der Gemeente ’s-Gravenhage, Gelet op het bepaalde in Art. 40 der Algemeene Politie verordening Heeft goedgevonden vast te stellen de volgende bepalingen voor Rijtuigen, in acht te nemen bij bijeenkomsten in het Gebouw wor Kunsten en Wetenschappen: Art. 1. Tegen het begin der bijeenkomsten zal worden aan gereden in file, als volgt: a. met rijtuigen zonder kaarten, langs den Zwarten Weg, van den kant der Heerengracht of Princessegracht; b. met rijtuigen met kaarten (gewaarmerkt door den Hoofd commissaris van politie, te bevragen bij de Directie van het Gebouw en bestemd voor toegang tot de Bestuursloge of het Orchest) door de Nieuwe Havenstraat, langs den Zwarten Weg en in de Muzenstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 49